V letu 2022 smo aktivno sodelovali pri širjenju koncepta knjižnic reči po Ljubljani in Sloveniji. V okviru projekta NEB Connect »Building Sharing Community« smo vzpostavili novo prevzemno lokacijo na nasprotni strani Ljubljane v soseski Novo Brdo. Raziskali smo tudi druge prakse ekonomije delitve, ki bi jih lahko izvajali na ravni soseske. Izven projekta smo začeli identificirati institucije in organizacije v večjih slovenskih mestih, ki bi lahko v svoje dejavnosti vključile knjižnico reči. Med mnogimi organizacijami, ki so izrazile interes, sta bila tudi Center ponovne uporabe Velenje in Goriška knjižnica Franceta Bevka.

Jeseni 2023 smo z Goriško Knjižnico Franceta Bevka in Mestno občino Velenje začeli s projektom, ki je zasnovan kot mentorski program, namenjen vzpostavitvi dveh novih enot: ene v okviru Knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici in druge v okviru Centra ponovne uporabe v Velenju, v sodelovanju z drugimi javnimi ustanovami.

Do konca projekta je naš cilj pokazati, kako lahko integracija knjižnice reči v obstoječe strukture zagotovi dolgoročno finančno vzdržnost novih enot z ohranitvijo neprofitnih izposoj predmetov.

Projekt “Spread the LOTs” je del EIT skupnosti Novi evropski Bauhaus. Podpira ga Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je organ Evropske unije.

Partnerski organizaciji: Goriška knjižnica Franceta Bevka (Nova Gorica) in Mestna občina Velenje