Knjižnica Reči je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših reči za prosti čas, ki deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Za vodenje Knjižnice Reči skrbi:

društvo za spodbujanje souporabe Knjižnica Reči
Rimska cesta 22,
1000 Ljubljana

Soustvarjalci KR

Ideja vzpostavitve Knjižnice Reči se je porodila pomladi 2014, ko so strokovnjakinje za razvoj javnega prostora iz prostoRoža iskale primerne vsebine za oživitev Doma skupnosti v Savskem naselju ter koncept, ki bi k uporabi in soustvarjanju vsebin pritegnil prebivalce soseske. S svojimi izkušnjami s področja raziskovanja in implementacije različnih vidikov souporabe (jim je na pomoč priskočila iniciativa Slovenia Coworking, s katero so po principu od spodaj navzgor združili moči s ciljem, da kulturo souporabe ponesejo na raven delujoče storitve.

Projekt Knjižnice Reči se je razvil v partnerstvu z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije in njenim Regionalnim centrom kreativne ekonomije, ki sta razvoj podprla s finančnimi viri za vzpostavitev knjižnice, skrbela za koordinacijo projekta in vsebinsko sodelovala v procesu razvoja knjižnice. Prostor za delovanje Knjižnice Reči je zagotovil četrti partner v projektu, Mestna občina Ljubljana, ki je omogočila souporabo in prilagoditev prostora v Domu skupnosti.

Lokalna skupnost pa se je s Knjižnico Reči spoznala že pred otvoritvijo, saj je aktivno sodelovala v procesu nastajanja knjižnice, Savčani pa so tisti, ki skrbijo, da Knjižnica Reči deluje in se razvija naprej z željo, da se bo ideja tovrstnih knjižnic razširila po vsej Sloveniji.

Idejni vodje projekta:
prostoRož
Slovenia Coworking

Partnerji projekta:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije / Regionalni center kreativne ekonomije
Mestna občina Ljubljana
Lokalna skupnost Savskega naselja

Izvedba in upravljanje projekta:
Maša Cvetko, Eva Perčič, Aidan Cerar, Alenka Korenjak, Nataša Mršol, Luka Piškorič, Darja Klančar, Izar Lunaček, Marko Drpić, Robert Plut, Ajša Jerićević, Neža Palčič, Boris Milanko, Jošt Derlink.

Vzpostavitev Knjižnice Reči pa ne bi bila mogoča brez vseh, ki so s svojimi idejami in veščinami priskočili v trenutku, ko smo jih najbolj potrebovali. Zahvaljujemo se Aniti, Borisu, Davidu, Igorju, Ivani, Kaji, Nataliji, Neži, Petru, Primožu, Sari, Tomažu, Tamari in Tjaši.

Vizija delovanja KR

Knjižnica Reči je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. V času ko imajo ljudje vse manj denarja si lahko z izposojo namesto kupovanjem nadomeščamo manjkajoče predmete. Souporaba pa prinaša še številne druge koristi.

Prednosti souporabe

Čeprav je Knjižnica Reči v Savskem naselju prva tovrstna izposojevalnica pri nas, pa nam je bila vzornica pri postavitvi koncepta Leila, “sestrica” naše Knjižnice Reči iz Berlina, ki uspešno deluje že od leta 2010. V zadnjih letih smo začeli dobivati prve posnemovalce v Sloveniji, česar smo izjemno veseli. V zavihku druge knjižnice reči redno osvežujemo seznam novih neprofitnih izposojevalnic v Sloveniji.

Knjižica REČI deluje neprofitno, kar pomeni, se ves morebitni zaslužek (članarine, zamudnine, uporabnine, sponzorske donacije, …) uporabi za izboljševanje svojega delovanja.